HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Lễ ký hợp đồng hợp tác năm 2018 Việt Nam và Hàn Quốc

Ngày Đăng :14/05/2018 - 11:07 AM

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Bộ Công Thương tại TP HCM, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) Paik Ungyu đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 8 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác Điện hạt nhân, Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại và Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp về thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA).

 

Trong kỳ họp này, hai Bộ trưởng cũng đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL của Việt Nam và Công ty CompanyWe của Hàn Quốc.

 

 

//www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/ky-hop-lan-thu-8-cua-ubhh-viet-nam-han-quoc-ve-hop-tac-%C4%91ien-hat-nhan-nang-luong-cong-nghiep-va-thuong-mai-va-ky-hop-lan-thu-2-ubhh-ve-thuc-thi-hiep-%C4%91inh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-han-quoc-vkfta–10674-16.html

 

 Các tin khác

0896 708 738
Email:info@duhal.com.vn